Flex-bv per 1 oktober 2012 in werking

Flex-BV een feit

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht op 12 juni 2012 als hamerstuk afgedaan. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft inmiddels bekendgemaakt dat de wetgeving op 1 oktober 2012 in werking zal treden. De Koninklijke Notariƫle Beroepsorganisatie (KNB) is zeer verheugd over de komst van de flex-bv.

Het wetsvoorstel wijzigt de regeling voor besloten vennootschappen (bv) waardoor het eenvoudiger wordt om een bv op te richten. Zo krijgen aandeelhouders meer vrijheid voor de inrichting van statuten en komt er een evenwichtig systeem van crediteurenbescherming. Het minimumkapitaal van 18.000 euro wordt afgeschaft. Daarnaast vervalt de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen en worden de mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden verruimd. Ook wordt het mogelijk om in de statuten te voorzien in stemrechtloze of winstrechtloze aandelen, of in een flexibele verdeling van stemrecht.

Onmiddellijke aanpassing statuten niet nodig
De inwerkingtreding op 1 oktober biedt huidige en toekomstige ondernemers en andere betrokkenen gelegenheid om zich op de nieuwe wetgeving voor te bereiden. In het nieuwe bv-recht zitten overigens geen verplichtingen waarop de statuten onmiddellijk moeten worden aangepast.

Notariskantoor Engelbracht is u graag van dienst bij het oprichten van een (flex-)bv. Voor meer informatie over de werkwijze en/of de tarieven van ons kantoor kunt u contact opnemen.

Bron: KNB