mr A. Engelbracht gaat zijn werkzaamheden als notaris beëindigen

Hierbij maken wij u er op attent dat mr A. Engelbracht zijn werkzaamheden als notaris gaat beëindigen.

Wegens grote belangstelling op dat gebied zal mr A. Engelbracht zijn werkzaamheden voortzetten als adviseur en toezichthouder in NotaTrust ter bescherming van ouderen en andere kwetsbare groepen die een gevolmachtigde hebben aangewezen én tevens hun gevolmachtigde(n).

Onstlag
In verband hiermee heeft mr A. Engelbracht eervol ontslag gevraagd en gekregen per 1 januari 2017 als notaris. Tevens is mr A. Engelbracht gelijk benoemd tot waarnemer van zijn vacante protocol en kan hij als zodanig de komende maanden voor zijn vaste cliënten nog de lopende zaken afronden.

Helaas is er geen plaats meer voor het aannemen van nieuwe werkzaamheden.

Uw akten en dossiers
Ook is het nog steeds niet duidelijk welke notaris door het Ministerie van Justitie als bewaarder van de akten en dossiers van mr A. Engelbracht zal worden aangewezen. Nadat dat bekend is gemaakt waar de akten zullen worden bewaard, zal dat op deze site en op notaris.nl worden bekend gemaakt.

Beperkte bereikbaarheid
In verband met deze wijzigingen, zal het notariskantoor vanaf 1 januari 2017 helaas wel beperkter opengesteld en bereikbaar zijn en wordt u verzocht al uw vragen en verzoeken zoveel mogelijk per e-mail te stellen.

Begeleiding bestaande klanten
Overigens zal mr A. Engelbracht ook na het beëindigen van het notariskantoor voorlopig op verzoek een aantal vaste cliënten kunnen blijven begeleiden bij notariële vraagstukken en bij de gang naar een ander notariskantoor. U kunt daarvoor het beste contact opnemen via info@notatrust.nl.