mr A. Engelbracht heeft zijn werkzaamheden als notaris beëindigd

Hierbij maken wij u er op attent dat mr A. Engelbracht zijn werkzaamheden als notaris heeft beëindigd.

Wegens grote belangstelling op dat gebied zal mr A. Engelbracht zijn werkzaamheden voortzetten als adviseur en toezichthouder in NotaTrust ter bescherming van ouderen en andere kwetsbare groepen die een gevolmachtigde hebben aangewezen én tevens hun gevolmachtigde(n).


Onstlag

In verband hiermee heeft mr A. Engelbracht eervol ontslag gevraagd en gekregen per 1 juli 2017 als notaris. Meer hierover leest u in het Besluit overdracht Protocol.

Uw akten en dossiers
De akten en dossiers zijn overgenomen door: MR J.H. DERKMAN, Notaris te Abcoude. Telefonisch te bereiken via 0294-281227 of per email: infoabcoude@sterelcs.nl

Begeleiding bestaande klanten
Overigens zal mr A. Engelbracht ook na het beëindigen van het notariskantoor voorlopig op verzoek een aantal vaste cliënten kunnen blijven begeleiden bij notariële vraagstukken en bij de gang naar een ander notariskantoor. U kunt daarvoor het beste contact opnemen via info@notatrust.nl.