Financieel ouderenmisbruik... Dat laat u toch niet gebeuren?!


NotaTrust
is een initiatief van AE Notaris met als doel het begeleiden, bijstaan en adviseren van ouderen en andere kwetsbare personen door vertrouwenspersonen op basis van een continue relatie, om zo het welzijn van die personen te bevorderen.

Deze vertrouwenspersonen bestaan uit meerdere (oud-)notarissen met verklaring van goed gedrag, die op abonnement basis, periodiek overleg hebben met de cliënten over hun welzijn en zodra nodig bijsturen of ingrijpen. Deze contactpersoon voert (tenminste 1x per kwartaal) een persoonlijk gesprek van 1 tot 3 uur over het welzijn van de cliënt in de meest ruime zin van het woord.

Als de cliënt op enig moment de regie uit handen wil of moet geven, neemt de professionele vertrouwde contactpersoon de regie over op basis van een “volmacht voor het leven” (levenstestament).

Dit alles ter voorkoming van:NotaTrust

  •     Fysiek en/of financieel misbruik door familie of anderen
  •     Ouderenmishandeling
  •     Verwaarlozing
  •     Ongemerkt wegzakken
  •     Ongewild uit handen geven van de eigen regie
  •     Onontdekt c.q. onbehandeld laten van medische problemen

Lees meer over NotaTrust op de speciale website.