Mijn (vakantie)woning

Koopovereenkomst (vakantie)woning

Wie stelt de koopovereenkomst op?
Indien er een makelaar is betrokken bij de verkoop van de woning zal deze (vaak) de koopovereenkomst opstellen, dit is echter niet verplicht. Het is ook mogelijk om de koopovereenkomst door de notaris op te laten stellen. Het opstellen van de koopovereenkomst door de notaris heeft als voordeel dat eventuele juridische problemen al in een vroeg stadium kunnen worden geconstateerd. Ook is de notaris onpartijdig, dit betekent dat de notaris zowel de belangen van de koper als de verkoper zal behartigen! Verder kunnen de koper en verkoper zelf de koopovereenkomst opstellen. Het gevaar van het zelf opstellen van de koopovereenkomst is dat partijen niet (voldoende) op de hoogte zijn van de juridische gevolgen waardoor onduidelijkheid kan ontstaan.

Inhoud koopovereenkomst
In de koopovereenkomst worden uiteraard de gegevens van woning opgenomen, maar ook de overeengekomen koopsom, de datum van de levering en andere afspraken tussen koper en verkoper. De koopovereenkomst wordt vaak voorlopig koopcontract genoemd waarmee wordt gedoeld op de ontbindende voorwaarden die zijn opgenomen in de koopovereenkomst. Gebruikelijke ontbindende voorwaarden zijn bijvoorbeeld het financieringsvoorbehoud, het voorbehoud van een bouwtechnische keuring en de verkoop van de eigen woning van de koper.

Inschrijving koopovereenkomst
Het is mogelijk om de koopovereenkomst in te schrijven in de openbare registers. Inschrijving van de koopovereenkomst biedt onder andere bescherming aan de koper indien de verkoper failliet gaat, er beslag wordt gelegd op de woning of bij een (tweede) verkoop aan een andere koper!

Akte van levering
Na het tekenen van de koopovereenkomst zal de akte van levering worden opgesteld. In de akte van levering wordt vastgelegd wat er in de koopovereenkomst is overeengekomen tussen verkoper en koper. De verkoper, koper en notaris ondertekenen de akte van levering waarna hiervan een afschrift wordt ingeschreven bij het Kadaster. De woning staat dan op naam van de nieuwe eigenaar!

Notariskantoor Engelbracht is u graag van dienst bij het opstellen van de koopovereenkomst. Voordat de koopovereenkomst door partijen wordt ondertekend wordt deze uiteraard eerst uitgebreid besproken zodat het voor koper en verkoper duidelijk is welke rechten en verplichtingen uit de koopovereenkomst voortvloeien. Een concept van de akte van levering zult u vervolgens per post of e-mail ontvangen alsmede de nota van afrekening. Indien partijen zich kunnen verenigen met de inhoud van de toegezonden stukken kan de akte van levering worden ondertekend.

Ook bij het opstellen van een hypotheekakte is notariskantoor Engelbracht u graag van dienst.