Mijn schenking

Schenken: hoe werkt het?

Door schenkingen kunt u uw (klein)kinderen alvast bevoordelen tijdens uw leven en niet pas na uw overlijden. Verder kan het besparen van (erf)belasting een goed argument zijn om een aantal schenkingen te doen.

U kunt contante schenkingen doen door geld over te maken op de bankrekening van de begiftigde (persoon aan wie u de schenking doet), bijvoorbeeld uw (klein)kinderen. Daarnaast kunt u schenkingen “op papier” doen. Uiteraard is het ook mogelijk om te schenken aan een goed doel.

Vaak wensen schenkers aan de schenking een uitsluitingsclausule te verbinden. Deze uitsluitingsclausule houdt in de dat de schenking privé-vermogen van de begiftigde blijft en derhalve niet toekomt aan de ex-partner bij een eventuele echtscheiding.

Schenkbelasting
In beginsel is over een schenking(en) schenkbelasting (vroeger heette dit successierecht) verschuldigd door de begiftigde. De hoogte van de schenkbelasting wordt bepaald door de hoogte van het geschonken bedrag en door de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde.

Niet in alle gevallen is schenkbelasting verschuldigd. Jaarlijks kunnen ouders een bedrag aan hun (klein)kinderen schenken zonder dat het (klein)kind daarover schenkbelasting hoeft te betalen, dit wordt het vrijgestelde bedrag genoemd. In 2012 is dit vrijgestelde bedrag € 5.030,- per kind en € 2.012,- per kleinkind.

Ook kunnen ouders eenmalig een groter bedrag aan hun kinderen schenken zonder dat hierover schenkbelasting is verschuldigd. De eenmalig verhoogde vrijstelling in 2012 bedraagt € 24.144,-. Deze schenking kan alleen vrij van schenkbelasting worden gedaan als uw kind tussen de 18 jaar en 35 jaar is. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling kan eenmalig nog verder worden verhoogd tot € 50.300,- als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze schenking dient door het kind dan te worden gebruikt voor de eigen woning (aankoop, verbetering, verbouwing of aflossing van de hypotheek) of voor een studie. De schenking voor de woning of studie dient te worden vastgelegd in een notariële akte. Voor de overige voorwaarden van deze schenking kunt u contact met ons opnemen.

Contante schenking
Een schenking van het vrijgestelde bedrag (of minder) kunt u overboeken op de bankrekening van de begiftigde. Over deze schenking is geen schenkbelasting verschuldigd en hiervoor is ook geen aangifte schenkbelasting nodig.

Voor een schenking van het bedrag van de eenmalig verhoogde vrijstelling dient u een aangifte schenkbelasting in te dienen en in de aangifte een beroep te doen op deze vrijstelling. Vorenstaande is eveneens van toepassing op de schenking voor de eigen woning of studie en verder moet deze schenking verplicht worden vastgelegd in een notariële akte!

“Papieren” schenking
Indien u schenkingen wenst te doen aan uw kinderen in verband met het besparen van erfbelasting bij uw overlijden, maar toch de beschikking wilt houden over uw vermogen tijdens uw leven kunt u schenken “op papier”. Het is ook mogelijk om “op papier” te schenken als uw vermogen niet bestaat uit contanten maar met name uit onroerend goed (zoals uw eigen woning).

Een schenking “op papier” is een schenking bij notariële akte waarin de ouders een bedrag schenken aan hun kinderen, maar dit bedrag niet daadwerkelijk uitkeren. Hierdoor ontstaat een schuld van de ouders aan de kinderen en de kinderen krijgen een vordering op hun ouders. Deze constructie kan een fiscaal voordeel opleveren bij het overlijden van de ouders doordat dan de nalatenschap kleiner is en daardoor minder erfbelasting verschuldigd zal zijn. De schuld is echter alleen aftrekbaar voor de erfbelasting als de ouders jaarlijks daadwerkelijk een rente van tenminste 6% betalen over de schuld. Indien deze rente niet daadwerkelijk wordt voldaan (door storting op de bankrekening van de begiftigde) is de schuld niet aftrekbaar voor de erfbelasting.

De gevolgen van een papieren schenking voor de inkomstenbelasting zijn -in het kort- als volgt: de schuld van de ouders aan de kinderen valt bij de ouders in box 3. De vordering van de kinderen op de ouders valt bij de kinderen eveneens in box 3.

Schenking aan een goed doel
Schenkingen aan een goed doel kunt u op een fiscaal voordelige manier doen. Indien de schenking aan een aantal voorwaarden voldoet kan deze schenking bij de aangifte voor de inkomstenbelasting voor een aftrekpost in box 1 zorgen.

Informeer bij de (kandidaat-)notaris!
Vorenstaande informatie is slechts algemene informatie over de mogelijkheden van schenken. Voor een goed advies  dient uw persoonlijke situatie te worden bekeken. Uiteraard kunnen wij u van dienst zijn bij het maken van een schenkingsplan, het verzorgen van de (akte van) schenking (met uitsluitingsclausule) en de aangifte schenkbelasting. Informeer bij de notaris naar de mogelijkheden van schenkingen in uw persoonlijke situatie!