Mijn relatie

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

De wetgever heeft een aantal rechtsgevolgen verbonden aan het sluiten van het huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. De rechtsgevolgen van het huwelijk zijn grotendeels van overeenkomstige toepassing op het geregistreerd partnerschap.

Gemeenschap van goederen
Door het huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaat automatisch een gemeenschap van goederen als er geen huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden. Alle goederen en schulden van de partners worden door het huwelijk of geregistreerd partnerschap gemeenschappelijk. Bij ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap door echtscheiding of overlijden heeft iedere echtgenoot recht op de helft van de gemeenschap van goederen.

Huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap
Het is mogelijk om af te wijken van de gemeenschap van goederen door huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden op te laten stellen. Deze voorwaarden dienen te worden vastgelegd in een notariële akte. Er kunnen diverse redenen zijn om huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden op te stellen, bijvoorbeeld omdat een van de partners meer vermogen heeft dan de ander, een van beiden een eigen onderneming heeft of het bijeen houden van familiekapitaal.

Huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap
Het is ook mogelijk om tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap alsnog huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden overeen te komen of om deze te wijzigen. Tot voor kort was hiervoor toestemming van de rechter nodig, echter dit toestemmingsvereiste is komen te vervallen.

Er kunnen diverse redenen zijn om alsnog huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden overeen te komen of om deze te wijzigen. Door veranderingen in uw persoonlijke situatie is het verstandig om uw huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden van tijd tot tijd kritisch te laten bekijken om te kijken of deze nog passend zijn voor uw situatie.

Bent u voornemens te huwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Neem dan contact op met notariskantoor Engelbracht om de rechtsgevolgen te bespreken en om u te laten adviseren over de inhoud van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden in uw persoonlijke situatie. Ook voor het wijzigen of kritisch laten bekijken van uw huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden kunt u uiteraard contact opnemen.

Samenwonen

Is het verplicht om een notarieel samenlevingscontract op te stellen? Nee. Toch is het verstandig om een notarieel samenlevingscontract op te laten stellen. In de wet worden de gevolgen van het huwelijk of een geregistreerd partnerschap (uitgebreid) geregeld, dit geldt echter niet voor samenwoners. Ook vanwege fiscale redenen wordt het steeds belangrijker om toch een notarieel samenlevingscontract op te stellen.

In een samenlevingscontract kunt u dingen regeling omtrent gemeenschappelijke goederen, betaling van de huishoudelijke kosten, het partnerpensioen en levensverzekering. Ook kan een regeling worden getroffen voor de woning als een van de partners komt te overlijden of over de verdeling van gemeenschappelijke goederen bij het beëindigen van de relatie.

Door het opstellen van een notarieel samenlevingscontract ontstaat géén gemeenschap van goederen zoals bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap wel gebeurd. Het is een misverstand dat door een notarieel samenlevingscontract partners erfgenaam van elkaar worden, hiervoor is een testament nodig.

Ondanks dat de wetgever geen regeling heeft vastgesteld voor samenwoners is het heel goed mogelijk zelf een goede regeling vast te stellen. Informeer naar de mogelijkheden bij de (kandidaat-)notaris!