Mijn (tweede) hypotheek

Alles over de hypotheek

Bij het kopen van uw woning zult u waarschijnlijk geld lenen van een bank om uw woning te kunnen financieren. De bank wil graag zekerheid dat de geldlening wordt afgelost en zal een recht van hypotheek vragen op de woning. Uw woning dient dan als onderpand. Indien u niet (meer) in staat bent om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen heeft de bank het recht om uw woning te veilen.

Hypotheekakte
Een hypotheekrecht kan alleen worden gevestigd bij notariële akte en door de inschrijving daarvan bij het kadaster in de openbare registers. In de akte worden de voorwaarden van de geldlening vastgelegd.

Oversluiten hypotheek
Bij het oversluiten van uw hypotheek wordt uw “oude” hypotheek  door de notaris doorgehaald (geroyeerd) bij het kadaster. Er zal dan een nieuwe akte worden gemaakt door de notaris waarin de nieuwe voorwaarden worden opgenomen. Deze nieuwe akte wordt vervolgens ingeschreven bij het kadaster.

Tweede hypotheek of verhoogde inschrijving
Indien u bovenop u uw huidige hypotheek nog een groter geldbedrag wenst te lenen kunt u een tweede overwegen. Dit geld kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor de verbouwing van uw woning, de aanschaf van een nieuwe keuken of auto. Er dient dan een nieuwe akte te worden opgesteld door de notaris .

Het is echter ook mogelijk om notariskosten te besparen door een verhoogde inschrijving bij uw eerste hypotheek. In de akte wordt vaak de hoogte van het bedrag van de geldlening opgenomen. Het is echter ook mogelijk een hoger bedrag in de hypotheekakte op te nemen, terwijl de daadwerkelijke geldlening lager is. Dit wordt een verhoogde inschrijving genoemd.  Het voordeel van een verhoogde inschrijving is dat wanneer u in de toekomst een groter bedrag wenst te lenen (voor bijvoorbeeld een verbouwing) u niet opnieuw naar de notaris hoeft. Op deze manier bespaart u notariskosten. Informeer bij uw bank naar de mogelijkheden van een verhoogde inschrijving.

Hypotheek afgelost
Indien u uw hypotheek volledig heeft afgelost kan de hypotheek worden doorgehaald bij het kadaster, dit wordt een royement genoemd. De notaris zal een akte van royement inschrijven bij het kadaster waardoor het hypotheekrecht komt te vervallen.