Zekerheid

Daar gaat u voor naar de notaris; het notariaat verkoopt rechtszekerheid. Helaas ziet niet iedereen de waarde meer van rechtszekerheid, alles is toch al geregeld en dus (rechts)zeker?  Maar is dat ook echt zo?

Betrouwbaar advies en zekerheid
De uitgebreide wet- en regelgeving in Nederland vraagt om specialistische kennis. Deze kennis is aanwezig bij de (kandidaat-)notarissen op ons kantoor. U kunt van ons een deskundig en betrouwbaar advies verwachten.

Om bepaalde zaken goed te regelen is het verstandig afspraken goed vast te laten leggen door een notaris in een notariële akte of een onderhandse overeenkomst. Uw wensen kunnen dan op de juiste juridische wijze worden geformuleerd zodat daar later geen onduidelijkheid over kan ontstaan. Het laten opstellen van een notariële akte of een onderhandse overeenkomst brengt zekerheid met zich mee.

Creëer zekerheid door het maken van een afspraak. We helpen u graag.

Kijk ook eens bij de volgende diensten. Zekerheid over: