Werkwijze

Werkwijze & tarieven

Bij A.E. Notaris hanteren we de volgende werkwijze. Het maken van een afspraak kan:

Formuleer zo duidelijk mogelijk uw wensen,  zodat er (voldoende) tijd kan worden gereserveerd voor een bespreking met de (kandidaat-)notaris. Een afspraak bestaat vaak uit twee onderdelen;

1. Bespreking en opstellen stukken
Tijdens de bespreking bespreekt u met de (kandidaat-)notaris uw wensen. Vervolgens zal de (kandidaat-)notaris concept-akten opstellen waarin uw wensen staan opgenomen. Deze concepten worden per post of per e-mail toegezonden, zodat u deze rustig kunt doornemen. Heeft u naar aanleiding van deze concepten nog vragen dan kunt u uiteraard contact opnemen met de notaris.

2.
Passeer afspraak
Zodra uw wensen op de juiste wijze zijn vastgelegd kunt u contact opnemen voor het maken van een passeer afspraak. De notariële akte(n) worden dan door de notaris of zijn waarnemer toegelicht en eventuele onduidelijkheden kunnen tijdens het passeren (tekenen) nog worden uitgelegd. Zodra de inhoud van de akte voldoende is toegelicht kan deze worden ondertekend door u en de notaris of zijn waarnemer.

Advies
Ook voor advies kunt u contact opnemen. Er zal een afspraak worden gemaakt met de (kandidaat-)notaris. Na deze afspraak zal er een advies worden geschreven en zal dit per post of e-mail worden toegezonden. Uit de advieswerkzaamheden kan een notariële akte voortkomen.

Tarieven

Op onze website worden geen standaardtarieven gepubliceerd, omdat wij u graag een bij uw situatie passende offerte willen toezenden. Uw persoonlijke situatie kan aanleiding geven voor een hoger of lager tarief.

Informeer naar de actuele tarieven via 0294 – 23 14 12 of vraag een offerte aan via het contactformulier.