Persoonlijk

U krijgt altijd persoonlijke aandacht van de ervaren kandidaat-notarissen en de notaris zelf, op verzoek zelfs bij u thuis. Dat is het voordeel van een kleiner kantoor met ervaren juristen en medewerkers.

Korte lijnen
Op ons kantoor zijn de lijnen kort. Er wordt vaak onderling overlegt  over nieuwe zaken en juridische vragen of problemen. Indien u dat wenst maakt de notaris zelf tijd in zijn agenda voor u of komt hij zelfs bij u langs om zaken in uw eigen vertrouwde omgeving te bespreken. Daar zijn dan uiteraard wel wat hogere kosten aan verbonden.

Persoonlijke situatie
In alle gesprekken zal eerst uw persoonlijke situatie worden besproken. Vervolgens zullen wij met één of meer voorstellen komen om uw persoonlijke situatie te regelen. Dit voorstel en de eventuele alternatieve voorstellen worden vervolgens met u besproken, zodat vervolgens de definitieve oplossing kan worden vastgelegd.

Wilt u geholpen worden en hecht u waarde aan persoonlijke aandacht? Maak een afspraak, we helpen u graag.