Hier leest u meer over onze diensten, uiteraard bent u welkom bij ons op ons kantoor of desgewenst komen we bij u thuis.

Mijn (vakantie)woning

Koopovereenkomst (vakantie)woning

Wie stelt de koopovereenkomst op?
Indien er een makelaar is betrokken bij de verkoop van de woning zal deze (vaak) de koopovereenkomst opstellen, dit is echter niet verplicht. Read more..

Mijn (woon)boot

Teboekstelling

Een schip is een roerende zaak. Door een schip te boek te stellen wordt het een registergoed. Teboekstellen heeft enkele voordelen: Read more..

Mijn relatie

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

De wetgever heeft een aantal rechtsgevolgen verbonden aan het sluiten van het huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Read more..

Mijn (tweede) hypotheek

Alles over de hypotheek

Bij het kopen van uw woning zult u waarschijnlijk geld lenen van een bank om uw woning te kunnen financieren. Read more..

Mijn schenking

Schenken: hoe werkt het?

Door schenkingen kunt u uw (klein)kinderen alvast bevoordelen tijdens uw leven en niet pas na uw overlijden. Read more..

Mijn levenstestament/volmacht

Levenstestament of volmacht voor het leven

In een levenstestament kunt u laten vastleggen wie uw belangen zal behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Read more..

Mijn scheiding

(Snel) scheiden? Regel het goed!

Men kan besluiten het huwelijk te ontbinden door middel van een echtscheiding.  Read more..

Mijn mediation

Mediation bij conflict

Door een mediator in te schakelen is het mogelijk om een oplossing te vinden voor een conflict zonder tussenkomst van een advocaat! Read more..

Mijn nalatenschap

Nalatenschap goed geregeld

Na uw overlijden gaan al uw bezittingen én schulden over op uw erfgenamen. Indien u geen testament heeft gemaakt bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn, Read more..