Hier leest u meer over onze diensten, uiteraard bent u welkom bij ons op ons kantoor of desgewenst komen we bij u thuis.

Mijn B.V.

Oprichting besloten vennootschap

Een besloten vennootschap (B.V.) kan alleen worden opgericht bij notariële akte. Read more..

Mijn bedrijfsvorm

Soorten bedrijfsvormen

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. Read more..

Mijn aandelen

Aandelen, hoe nu verder?

Aandelenoverdracht
Aandelen in een B.V. zijn niet vrij overdraagbaar in verband met het besloten karakter van de B.V. Read more..

Mijn stichting

Voordelen oprichten stichting

Oprichting
Een stichting is een rechtspersoon welke géén leden kent en beoogt met behulp van een stichtingsvermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken. Read more..

Mijn vereniging

Oprichten van vereniging, hoe werkt het?

Oprichting vereniging
Elke vereniging is een rechtspersoon met leden die geen winst onder deze leden mag verdelen. Read more..