Vertrouwen

Is het denkbaar: een maatschappij zonder vertrouwen? Helaas is het antwoord op deze vraag steeds vaker ja. Denk bijvoorbeeld alleen maar eens aan de woekerpolissen, de Icesave-affaire of de bouwfraude. Helaas is niet iedereen (meer) te vertrouwen.

Vertrouwen is de bestaansbasis van de traditionele notaris. Zonder vertrouwen van u in ons kan er geen goede band ontstaan tussen u en ons en kunnen wij u niet optimaal adviseren en van dienst zijn.

Vertrouwen en ons kantoor
Wij zullen uw vertrouwen niet beschamen. Alles wat u zegt of doet blijft uiteraard binnen ons kantoor, tenzij u het zelf anders wilt. Ook dan zijn wij echter zeer terughoudend en voorzichtig met het verstrekken van gegevens aan derden. Uiteraard dienen wij te werken binnen de wettelijke spelregels die de overheid ons oplegt. Wij zullen echter zo nodig te allen tijde een beroep doen op de notariële geheimhoudingsplicht. Alleen de rechter kan daar beperkt inbreuk op maken.

Hoewel de politiek stimuleert dat vertrouwen wordt vervangen door risico-management en de maatschappij, met banken en verzekeraars voorop, het belangrijker vindt dat risico’s (achteraf) beheerst worden dan dat men handelt vanuit het vertrouwen (vooraf) dat de andere partij zich ook netjes zijn afspraken zal nakomen, blijft als pijler van het traditionele notariaat het vertrouwen voorop staan.

Geen akten fabriek!
Ook in ons beroep ontstaan inmiddels steeds meer “aktenfabrieken”, die soms voor hele lage prijzen standaardakten produceren ten behoeve van weinig eisende consumenten. De betreffende notaris(sen) wegen dan ook af hoeveel risico er zal zijn dat een cliënt in de problemen kan komen door gebruik te maken van de standaardoplossing.  Ook zijn er helaas steeds meer notarissen die u binnenlokken” met een voordelig instaptarief om u vervolgens onaangenaam te verrassen met een enorme nota voor alle extra werkzaamheden.

Waarom AE Notaris?
Wij zijn bij de basis van het notariaat gebleven: persoonlijke dienstverlening, elkaar kennen en u kunt erop vertrouwen dat het advies dat wordt gegeven ook goed is! Maak een vrijblijvende afspraak of bel voor meer info.